Ocena brak

Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Światopogląd

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

U podstaw poglądów młodego dorosłego na temat stanów świata leży hierarchicznie zorganizowana, uświado­miona struktura wartości. Treść, jak i sposób uporząd­kowania wartości decydują o specyfice możliwych do wytworzenia własnych wizji porządku świata i projek­tów własnego zorganizowania się.

Izolacja związana jest z odrzuce­niem tych ludzi czy tych zachowań, których jednostka nijak nie jest w stanie zaakceptować oraz tych, które skonfrontowane z wła­snym systemem wartości ujawniają sprzeczność nie dającą się zinte­grować w osobistej wizji porządku świata.

Podobne prace

Do góry