Ocena brak

Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Pełnia życia

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

Nie tyle liczba, co waga nowych wydarzeń życiowych (małżeń­stwo, rozwód, opieka nad dziećmi, zmieniające się często role zawodowe i społeczne itd.) decyduje o konieczności dokonania gwałtownego zwrotu w sposobie funkcjonowania. Wy­korzystanie w pełni „okazji”, które przynosi ze sobą wczesna dorosłość pozwala nie tylko na­być sprawności radzenia sobie z „typowymi” zadaniami życiowymi, ale i wytworzyć taką postawę życiową, która pozwoli nie unikać nowych trudnych wyzwań i zobowiązań.

Deficyty w tym zakresie stają się przyczyną późniejszych ograniczeń w zakresie po­szukiwania i odnajdywania formy własnego wartościowego zaangażowania w świecie czy przedwczesnej stagnacji i poczucia wypalenia zawodowego bądź „życiowego”.

Podobne prace

Do góry