Ocena brak

Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Obszary zmian u młodego dorosłego

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

Zarówno w aspekcie fizycznym, jak i poznawczym młody dorosły uzyskuje niespotykaną wcześniej goto­wość do podejmowania wielu ważnych i długotrwałych zobowiązań społecznych.

W sensie społecznym dorosłość oznacza „kroczenie” drogą tradycji wcześniejszych pokoleń, ale równocześnie wierność sobie, swoim prze­konaniom i swojemu stylowi życia. W efekcie tego rodzaju syntezy młody dorosły zyskuje w oczach innych dorosłych uznanie jako ten, który znalazł atrakcyjną dla siebie i swojego pokolenia formę trwania tradycji przeszłych pokoleń. Owocuje to zaufaniem społecznym, że opieka jaką otoczy on siebie, swojego partnera życiowego i dzieci urodzone z ich związku będzie kontynuacją wychowawczych wysiłków poprzednich pokoleń.

Najważniejsza w tym okresie życia zmiana z pozycji obiektu troski na pozycję osoby troszczącej się o innych związana jest z: (1) stabilizacją własnej tożsamości, co prowadzi do uwolnienia się od nadmiernej koncentracji na sobie, (2) względnym usamodzielnieniem się, (3) zainteresowaniem drugim człowiekiem i jego potrzebami.

Podobne prace

Do góry