Ocena brak

Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Intymność

Autor /Max123 Dodano /02.07.2011

Intymność dotyczy emocjonalnych i seksualnych związków dwojga różnych pod względem płci ludzi (Erikson, 1997). Bliskość w kon­taktach z innymi jest rezultatem i sprawdzianem samo­określenia się. Warun­kiem intymnych zbliżeń jest bowiem zaufanie do siebie i drugiej osoby, bazujące na ugruntowanym poczuciu spójności, ciągłości i indywidualności własnej tożsamości, pozwalające na porzucenie starań o integrację Ja na rzecz integracji Ja poprzez My.

Jeżeli młodemu dorosłemu brakuje tego poczucia, to wtedy, gdy poszukuje bliskości może równocześnie doświadczać niepo­koju, jak gdyby takie zaangażowanie, wiążące się często z wyrzeczeniem i rezygnacją, mogło doprowadzić do utraty własnej tożsamości. Takie poczucie zmusza do zwiększania kontroli w sytuacjach bliskości, powstrzymywania się, ostrożności w zobowiązy­waniu się. Brak możli­wości poradzenia sobie z tego typu napięciami może doprowadzić do rozmaitych form izolowania się od innych.

Podobne prace

Do góry