Ocena brak

WAŻNOŚĆ WYBORÓW DO SEJMU i SENATU

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Weryfikacja czynności wyborczych odbywa się przy pomocy:

- postępowania reklamacyjnego

- skargi

- odwołania do Sadu lub PKW

- protestu przeciw ważności wyborów.

Moment głosowania: początek możliwości wniesienia protestu. Wybory są ważne, jeżeli w ciągu 7 dni od ogłoszenia nie zostanie wniesiony protest do SN. Frekwencja wyborcza jest bez znaczenia dla ważności wyborów. SN wydaje opinię co do zasadności protestu i ocenę czy przestępstwo przeciw wyborom czy naruszenie przepisów ordynacji mogło mieć wpływ, bądź miało na wynik. SN ( w składzie 3 sędziów) podejmuje rozstrzygnięcie w formie uchwały w terminie 90 dni od dnia wyborów.

Przestępstwo przeciw wyborom Przestępstwo przeciwko wyborom to ich fałszowanie, przeszkadzanie np. tajności, naruszenie przepisów ordynacji dotyczących głosowania, ustalenia jego wyników lub wyników wyborów. Prawo wniesienia protestu - pełnomocnik komitetu wyborczego. Gdy uznano nieważność wyborów, prezydent zarządza wybory ponowne lub jedynie wskazane uchwalą czynności wyborcze. Od ważności wyborów należy odróżnić ważność głosu np.: mieli więcej X.

Podobne prace

Do góry