Ocena brak

Ważniejsze idee dydaktyczne

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

Daltoński plan laboratoryjny - Całoroczny plan nauczania jest podzielony na miesięczne zadania (opatrzone instrukcją i wskazówkami metodycznymi). Uczniowie mają całkowitą swobodę w wyborze zajęć i czasu pracy, muszą jedynie wypełnić „kontrakt”. Do dyspozycji pozostawia im się pracownie przedmiotowe i konsultacje przebywających w nich nauczycieli. Nauczyciel prowadzi raz w tygodniu zajęcia z całą klasą oraz sprawdza wykonanie indywidualnych zadań

Plan winnetkowski - Wyróżnia się przedmioty obowiązkowe, realizowane w ramach zajęć przedpołudniowych, których treści każdy uczeń musi opanować w dowolnym czasie poprzez pracę, jednostkową i grupową, oraz grupę przedmiotów realizowanych po południu w ramach grup zainteresowań

Plan jenajski - Szkoła ma charakter wspólnoty życia i pracy wzorowanej na rodzinie. Nie ma tu podziału na klasy i przedmioty nauczania. Uczniowie tworzą dwie wspólnoty obejmujące po trzy roczniki. Corocznie najstarszy rocznik grupy pierwszej wchodzi do grupy wyższej, stając się tam rocznikiem najmłodszym. Do wspólnot należą też nauczyciele i rodzice. Wychowanie zajmuje prymarne, wobec nauczania, miejsce. Nauczanie opiera się na opracowywaniu kolejnych tematów

Poglądy Komeńskiego:

-Zorganizowaniu szkól elementarnych z ojczystym językiem wykładowym

-Kształceniu chłopców i dziewcząt

-Potrzebie, aby każde dziecko otrzymywało w szkole własne podręczniki

-Aby każde dziecko było zachęcane do nauki, przez nauczyciela, dobrymi nagrodami.

Podobne prace

Do góry