Ocena brak

Ważne momenty w pedagogice społecznej w Polsce

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

Ukazanie się w 1913 r. pracy zbiorowej "Praca oświatowa. Jej zadania, metody, organizacja" (Uniwersytet Ludowy im. Adama Mickiewicza, red. H. Radlińska). Przeznaczony był dla pracowników pracy społecznej. Treści:

- praca społeczna jest równoznaczna z oświatą pozaszkolną. Jej podstawa są doświadczenia i własny dorobek polskich działaczy i badaczy, doświadczenie i tradycja pracy oświatowej stanowią punkt wyjścia dla ukazania problemów przyszłości;

- ukazanie zależności pracy oświatowej od warunków politycznych, społecznych, ekonomicznych;

- przedstawienie rozwoju pracy oświatowej w Polsce niepodległej i pod zaborami – drogi oświaty toruje ruch społeczny żądający prawa do kultury i udziału do życia społecznego każdego członka społeczeństwa;

- popularyzacja wiedzy, wydawnictwa popularne, organizacja czytelnictwa i bibliotek, nauczanie dorosłych, kształcenie estetyczne, kursy popularyzacji wiedzy rolniczej.

Narodziny podręcznika Ryszarda Wroczyńskiego pt. "Wprowadzenie do pedagogiki społecznej” (1966) - wzorowanie się na niemieckiej pedagogice społecznej – Sozialpedagogik (wg. idei zawartej w podręczniku ped. społ. jest: nauką o środowiskowych uwarunkowaniach procesów wychowawczych i problemów wychowania poza szkołą); sformułował on nowe zagadnienia pedagogiki społecznej: dziedzinę ped. społ.

Podobne prace

Do góry