Ocena brak

Wątroba

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Wątroba (hepar). Większy prawy piat wątroby leży głównie w prawej okolicy podżebrowej, zachodząc również w obręb okolicy nadpępcza. Mniejszy lewy płat wypełnia większą część okolicy nadpępcza, a w obręb lewej okolicy podżebrowej sięga tylko do linii sutkowej. Na granicy obu płatów na powierzchni górnej wątroby przyczepia się ustawiona nieco skośnie, niezupełnie strzałkowo podwójna blaszka otrzewnej, która w linii pośrodkowej dochodzi do przedniej ściany brzucha i do przepony; jest to tzw. więzadło sierpowa te wątroby (ligamentum falciforme hepatis); stanowi ono część krezki brzusznej. Na wolnym dolnym brzegu tego więzaclła widzimy w przekroju poprzecznym więzadło obłe wątroby (ligamentum teres hepatis). Więzadło to kieruje się na powierzchnię dolną wątroby; jest ono pozostałością płodowej żyły pępowej (u. umbilicalis), która prowadzi krew tętniczą z łożyska matki przez pierścień pępkowy do płodu.

Przy odciągnięciu wątroby na lewo i ku dołowi taje się widoczna głębsza część więzadła sierpowatego. Ku górze na przednim rzegu tylnej powierzchni wątroby zrośniętej z przeponą obie blaszki więzadła sierpowatego rozchodzą się w prawą i w lewą stronę i tworzą krótką iblaszkę przednią więzadła wieńcowego wątroby (ligamentum coro-narium hepatis). Biegnie ona mniej więcej czołowo łącząc tylną powierzchnię wątroby z przeponą aż do brzegów bocznych wątroby, gdzie wraz z blaszką tylną kończy się obustronnie jako tzw. więzadło trójkątne (ligamentum triangulare), prawe i lewe. W zwykłym położeniu narządów więzadło wieńcowe jest niewidoczne, daje się jednak wyraźnie wyczuć. Blaszka tylna więzadła wieńcowego po stronie lewej ściśle przylega do blaszki przed-hiej; natomiast po stronie prawej blaszka tylna tylko swym bocznym krańcem przylega do przedniej wytwarzając wyżej wspomniane więzadło trójkątne, poza tym oddala się ona znacznie od blaszki przedniej i zstępuje na powierzchnię przednią prawej nerki jako więzadło wątrobno-nerkowe rligamentum hepatorenale). Po stronic wiec prawej między obu blaszkami wię-zadla wieńcowego wątroba nie jest pokryta otrzewną i bezpośrednio łączy się z przeponą (powierzchnia tylna wątroby). Przedni brzeg wątroby, który stanowi granicę jej powierzchni górnej i dolnej, kieruje się wzdłuż prawego łuku żebrowego do linii sutkowej prawej, od tego punktu począwszy opuszcza łuk żebrowy, biegnie dalej skośnie na lewo i ku górze; lewy łuk żebrowy osiąga przy końcu 8 żebra chrząstkowego i stąd biegnie dalej w tym samym kierunku kończąc się w 5 miedzyżebrzu poniżej brodawki sutkowej lewej. W miejscu połączenia 9 żebra prawego z 10, dno pęcherzyka żółciowego (fundus lesicae felleae) występuje nieco spod łuku żebrowego i dolnego brzegu wątroby.

Podobne prace

Do góry