Ocena brak

Wątki elitystyczne w starożytnej Grecji (Karosław Jowalczyk)

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Ateny

- demokracja wykluczająca – tylko 10% mieszkańców decydowało o polityce

- elity – Rada 500, Areopag

Antyfon – wyjątek w greckiej filozofii – postuluje równość wszystkich ludzi

Sokrates

- postulat merytokracji

- utożsamianie władzy z łaską dostępną tylko dla nielicznych

- polityka – dbanie o duszę

Ksenofont

- idea elity najlepszych

- władza jest sztuką – trzeba umieć rządzić

Platon

- podział na kapłanów, strażników i lud

- „totalitaryzm platoński”

- idea króla-filozofa

jeszcze od Moniki:

Arystoteles: arystokracja to formuła teoretyczna rządów najcnotliwszych

Później dr Wichłacz mówiła o kryteriach wyróżniania arystokracji, może się przydać:

  • Prawnopolityczne: posiadają ziemię, prawo dziedziczenia; tytuł przyznany jest z samego faktu zajmowania danej pozycji; dziedzicznie

  • Ekonomiczne: posiadają odpowiednią pozycję ekonomiczną, majątek, ziemię

  • Status społeczny: grupa utożsamiana z danymi przywilejami, pozytywnymi (np. znajomość kultury, dobre maniery) lub negatywnymi (np. próżność, lenistwo) cechami.

Podobne prace

Do góry