Ocena brak

WASZYNGTON Jerzy

Autor /Platon Dodano /20.04.2012

George Washington, 1732-99, jako pułkownik i dowódca sił Wirginii brał udział w wojnie z Francuzami. W 1758 osiadł w swojej posiadłości w Mount Vernon. Kongres Kontynentalny w Filadelfii powierzył mu w 1775 naczelne dowództwo wojsk kolonii amer. w wojnie z Wielką Brytanią.

Po przejściu do ofensywy zmusił do poddania się armię generała Charlesa Cornwallisa pod Yorktown w 1781. W 2 lata później w traktacie paryskim Wielka Brytania uznała niepodległość Stanów Zjedn. W 1789 Waszyngton Wybrany został jednomyślnie pierwszym prezydentem USA; ponownie wybrany w 2. kadencji w 1792.

Odmówił kandydowania po raz trzeci. We wrześniu 1796 wygłosił słynne Pożegnanie, Farewell Address, nazwane pomnikiem krasomówstwa amerykańskiego, zawierające pamiętny ustęp ostrzegający USA przed „wplątywaniem się w alianse" z obcymi mocarstwami i wzywające stany do zgodnego współżycia.

Zasłynął, również w Europie, ze wzniosłości charakteru, z opanowania, spokoju, sprawiedliwości i mądrości; stał się symbolem walki o wolność i niepodległość. Istnieje wiele portretów i posągów Waszyngtona, m.in. popularne, idealizowane portrety pędzla Gilberta Stuarta, posąg i popiersie (z maski pośmiertnej) Jeana Antoine'a Houdona, obrazy Ćharlesa Willsona Peale'a, Johna Trumbulla, Johna Singletona Gopleya.

Imieniem jego nazwano stolicę USA, jeden ze stanów, 7 wyższych uczelni oraz setki hrabstw, miast i.wsi w Stanach Zjedn. Posiadłości Waszyngtona, Wakefield i Mount Vernon, stały się sanktuariami narodowymi; zob. Obelisk (Washington Monument).

Pierwszy w wojnie, pierwszy w pokoju, pierwszy w sercach rodaków słynne słowa o Waszyngtonie, wypowiedziane przez Henry'ego Lee, bohatera Wójny o niepodległość, w przemówieniu ku czci Waszyngtona 26 XII 1799 w Kongresie, w 12 dni po śmierci prezydenta.

Waszyngton i wiśnia. Popularna anegdota o Waszyngtonie, prawdop. apokryficzna: sześcioletni Jerzyk dostał w upominku siekierkę, którą się zabawiał, rąbiąc nią, co popadło. Pewnego dnia spróbował jej ostrza na pniu pięknej, młodej wiśni angielskiej. Nazajutrz jego ojciec, widząc szkodę wyrządzoną swemu ulubionemu drzewu, zapytał Jerzego, czy wie, kto je zrąbał.

Ten przestraszył się, ale po chwili rzekł: „Nie umiem skłamać, ojcze. To ja zrobiłem moją siekierką!" „Niech cię uściskam, mój drogi chłopcze - odparł ojciec-bo wynagrodziłeś mi stratę drzewka tysiąckrotnie." Waszyngton, Washington, stan w płn .-zach, USA, nad Pacyfikiem, graniczący z Kanadą, ze stolicą w Ołympia.

Waszyngton, D. C., Washington, District of Columbia, stolica USA nad rzeką Potomac i jej dopływami Anacostia i Rock Creek, siedziba prezydenta Stanów i Kongresu; zob. Biały (Dom); Kapitol; Lincoln (Mauzoleum); National Gallery (of Art); PennsyWania Avenue; Rotunda (Jeffersona).

Biblioteka Kongresu słynna, jedna z najbogatszych w świecie. Obelisk Waszyngtona zob. Obelisk (Washington Monument).

Podobne prace

Do góry