Ocena brak

WASSERFALL C2 - pocisk rakietowy

Autor /ciastko Dodano /02.03.2011

Niemiecki naddźwiękowy pocisk rakietowy skonstruowany w celu ni­szczenia samolotów lecących na wysokości do 20 000 m i w odległo­ści do 50 km od wyrzutni. Długość pocisku wynosiła 7,92 m, ciężar 3510 kg, głowica bojowa zawierała 303 kg materiału wybuchowego de­tonowanego przez zapalnik zbliże­niowy. Przewidywano, że dla za­pewnienia skutecznej obrony naj­ważniejszym miastom Niemiec potrzeba będzie 200 baterii.

W lu­tym 1944 r., w czasie pierwszego lotu próbnego, pocisk osiągnął wy­sokość 7130 m. Do lipca 1944 r. odpalono 7 pocisków. Prace wstrzy­mano w lutym 1945 r.

Podobne prace

Do góry