Ocena brak

Warunki zatrudnienia z uwzględnieniem pracowników administracji państwowej

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Pracownikiem jest osoba pozostająca w stosunku pracy. Zatrudniona jest na podstawie umowy o prace z powolania, z mianowania lub spółdzielczej umowy o prace. Pracownikiem może być osoba fizyczna, która ukonczyla 18 lat Młodociany może być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego lub przy pracach dorywczych i sezonowych oraz gdy przedstawi swiadectwo lekarskie że praca danego rodzaju nie zagrażającego zdrowiu. Zdolności do zatrudnienia nie posiadają osoby poniżej 13 lat i osoby całkowicie ubezwlasnowolnione. Zgodnie z kodeksem, warunkiem zatrudnienia jest zdolność do czynności prawnych oraz ukończenie 18 lat.

Podobne prace

Do góry