Ocena brak

Warunki uczestnictwa w systemie KIR

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

 

1) wniosek o uczestnictwo

  1. data rozpoczęcia działalności operacyjnej w Polsce

  2. poziom wsp. wypłacalności z ostatnich 3 miesięcy ( min. 8%)

  3. średni stan środków banku na rachunkach w NBP i rachunkach a vista w innych bankach

  4. sprawozdanie z przepływów finansowych w okresach miesięcznych

  5. wysokość kapitału własnego banku ( 5 mln EURO, 300 tys EURO – bank spółdzielczy)

  6. wysokość udzielonych i wykorzystanych kredytów, gwarancji zobowiązań pozabilansowych oraz sumy bilansowe – 3 miesiące

  7. pozycja płynności dewizowej

  8. informacja o jednostkach

  1. posiadanie rachunku bieżącego w NBP

  2. uzyskanie akceptacji Rady Nadzorczej KIR S.A.

Podobne prace

Do góry