Ocena brak

Warunki sukcesu w aliansach strategicznych

Autor /Lauren Dodano /20.04.2011

 

Na podstawie modeli teoretycznych i badań największych światowych aliansów strategicznych wyodrębniono następujące czynniki decydujące o sukcesie w aliansach1:

  • wspólnicy powinni wnieść do aliansu komplementarne umiejętności, potencjał i pozycję rynkową;

  • pokrywanie się rynków, na których działają wspólnicy, powinno być minimalne, aby uniknąć konfliktu interesów;

  • spółka powinna opierać się na równowadze sił i udziałów własnościowych pomiędzy wspólnikami;

  • alians musi mieć pewną autonomię, z silnym przywództwem oraz stałym zaangażowaniem i poparciem ze strony podmiotów dominujących;

  • alians musi być zbudowany na zaufaniu pomiędzy wspólnikami i nie opierać się jedynie na prawach i obowiązkach wynikających z kontraktu;

  • różnice stylów zarządzania i kultur obu firm muszą być traktowane z wyczuciem, w wyniku ewolucji musi się wykształcić nowy, wspólny styl zarządzania i nowa kultura przedsięwzięcia, odrębne od stylu i kultury podmiotów dominujących.

Jednym z głównych czynników decydujących o dynamice i trwałości aliansu jest stopień jego symetryczności. Spółka joint venture o równym udziale partnerów (po 50%) oraz porównywalnym potencjale i pozycji rynkowej uważana jest za najlepsze rozwiązanie. Symetryczność aliansu można ocenić na podstawie: udziałów partnerów – ich potencjału na rynku – sposobu zarządzania aliansem.

1 ww.biz.reporter.pl

Podobne prace

Do góry