Ocena brak

Warunki przeprowadzania zgromadzenia

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Prawo o zgromadzeniach stanowi, ze zgromadzenia mogą organizować:

1. Osoby posiadające zdolność do czynności prawnych,

2. Osoby prawne. .

3. Organizacje,

4. Grupy osób.

W zgromadzeniach natomiast nie mogą uczestniczyć:

- dzieci,

- młodzież,

- osoby ubezwłasnowolnione - niemające zdolności do czynności prawnych.

Reglamentacja administracyjna polega na:

1. Wprowadzeniu pewnych zakazów, np. w zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby mające zdolność prawną, ale przyszli na zgromadzenie z narzędziami, bronią, kamieniami- policja lub organizator mają prawo usunąć takie osoby.

2. Wprowadzeniu określonych obowiązków organizatora zgromadzenia - za przebieg zgromadzenia odpowiada organizator, by miało ono przebieg zgodny z przepisami prawa oraz ma prawo stosować środki przewidziane w ustawie, służące tym celom.

Jeśli organizator nie zapewni odpowiednich warunków do przebiegu zgromadzenia to możemy go pozwać z powództwa cywilnego.

3. Wprowadzeniu obowiązku zawiadomienia właściwego organu o zamiarze zwołania

zgromadzenia -odnosi się do organów gminy.

Ustawodawca nie określa, o jaki organ gminy chodzi.

Wydawanie pozwoleń do zgromadzeń mieści się w granicach spraw indywidualnych gminy, dlatego też organem właściwym będzie: Wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Organem odwoławczym jest wojewoda.

Ustawa określa terminy, w których należy zawiadomić o zamiarze zwołania zgromadzenia:

  • Nie później niż 3 dni, to ograniczenie czasowe ma być szansą na przygotowanie gminy na taka manifestację, np. zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodami, barierki

  • I nie wcześniej niż 30 dni przed datą zgromadzenia oraz ustala, jakie elementy powinno zawierać zawiadomienie o zamierzonym zgromadzeniu.

Podobne prace

Do góry