Ocena brak

Warunki powstawanie lodowców

Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011

Współcześnie występujące na Ziemi lodowce skupiają ok. 24 min km3 wody, co stanowi 1,74% ogólnych zasobów i 68,7% zasobów wody słodkiej. Lodowce pokrywają ok. 10,5% powierzchni lądów. Stopnienie wszystkich lodowców spowodowałoby podniesienie poziomu wody w oceanie światowym o ok.70 m.

Lodowiec to nagromadzona na powierzchni duża masa lodu poruszająca się w jednym lub kilku kierunkach pod wpływem własnego ciężaru. Powstaje na obszarach, gdzie płaskie ukształtowanie terenu sprzyja gromadzeniu się śniegu a niskie temperatury nie pozwalają na jego stopnienie w ciągu całego roku. Drugi z wymienionych warunków występuje powyżej granicy wieczne­go śniegu. Za granicę wiecznego śniegu przyjmuje się wysokość nad po­ziomem morza, powyżej której w ciągu roku przybywa więcej śniegu niż topnieje. Wysokość, na której znajduje się granica wiecznego śniegu zależy od warunków klimatycznych, głównie temperatury powietrza i opadów at­mosferycznych. Granica ta jest położona najwyżej w gorących szerokościach zwrotnikowych - ok. 6000 m n.p.m., w strefie równikowej ze względu na dużą ilość opadów na wysokości ok. 5000 m n.p.m., w średnich szerokościach geograficznych - ok. 2500 m n.p.m., a na obszarach podbiegunowych schodzi do poziomu morza.

Jeśli powyżej granicy wiecznego śniegu nie ma płaskich powierzchni, śnieg zsuwa się pod wpływem własnego ciężaru po stromych stokach i lodowiec nie powstanie. Sytuacja taka jest w Tatrach, gdzie teoretycz­nie granica wiecznego śniegu przebiega na wysokości 2300 m n.p.m. Śnieg zalegający trwale powyżej granicy wiecznego śniegu stopniowo przekształca się w lód w wyniku zamarzania i rozmarzania wywołanego własnym ciężarem oraz wahaniami temperatury. Aby doszło do procesu przekształcania w lód, warstwa śniegu musi mieć grubość powyżej 30 m. Proces zamiany śniegu w lód, dający początek lodowcom, przebiega według następujących etapów;

1. śnieg - zawiera ok. 90% powietrza i posiada ciężar objętościowy 85 kG/m3

2. firn - drobne ziarna o wielkości ok. l mm luźno nagromadzone, zawiera­jące ok. 50% powietrza, o ciężarze objętościowym ok. 300 - 400 kG/m3

3. lód firnowy - spojone ziarna lodowe o ciężarze ok. 600 kG/m3 i za­wartości powietrza ok. 20 -30%

4. lód lodowcowy - gruboziarnisty, bardzo twardy i zbity lód o niewielkiej zawartości powietrza i ciężarze objętościowym ok. 800 kG/m3. Warstwa lodu lodowcowego o grubości l mm powstaje z pokrywy śnieżnej o gru­bości 15 mm. Miejsce, gdzie zachodzi proces przekształcania śniegu w lód lodowcowy

nazywane jest polem firnowym.

Podobne prace

Do góry