Ocena brak

Warunki podstawowe istnienia kultury tradycyjnej

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

a) z encyklopedii

Kultura tradycyjnazjawisko kulturowe, mające miejsce w społecznościach osadniczych, najczęściej o zajęciu rolniczym, wykorzystujących prymitywne narzędzia pracy, odizolowanych od wpływów kultury wysokorozwiniętej, wykazujących się małą ruchliwością przestrzenną i z reguły patriarchalnym systemem rodziny. Za narzędzia transmisji w k. t. Kazimierz Dobrowolski uważa: przekazy ustne i porady praktyczne. K. t. charakteryzują się anonimowością wytworów i ponadprzeciętnym wpływem na potęgę autorytetów (zazwyczaj są to przodkowie). Dużą rolę w rozwoju k. t. odgrywa magia i religia, za pomocą których członkowie społeczności wyjaśniają niezrozumiałe dla nich zjawiska. Kultury tradycyjne dzielą się na: klasyczne (społeczności prymitywne, nie znające pisma) i chłopskie (powstały w Europie wraz z feudalizmem). Społeczność wioskowa w k. t. ma silne poczucie więzi społecznej i odrębności wobec innych wiosek, które zgodnie z mitem wartości grupowej uważane są za gorsze.

b) z wykładu

Kultura tradycyjna jest elementem niezbędnym po to, aby zrozumieć kulturę w środowisku. Jest formułą dochodzenia do dzisiejszego stanu człowieczeństwa, do odbierania umiejętności. Kultura tradycyjna to wszelka spuścizna, którą następujące generacje przekazują pokoleniom wchodzącym w życie, swoim następcom. Pojęcie to zbliża nas do pojęcia co człowiek bierze i co chce przekazać następnym pokoleniom.

  • Sposób transmisji – przekazywanie za pomocą mowy czy dźwięków; następuje formuła przekazywania bezpośredniego;

  • Metoda przekazywania – brak bezpośredniego przekazywania; przekazuje się za pomocą mechanizmów, np. książka, Internet, telewizja, radio, pasa; nie ma tu bezpośredniej styczności; są to nośniki materialne.

Warunki stanienia kultury tradycyjnej:

  • zajęcia człowieka o charakterze rolniczym na niskim poziomie sił wytwórczych;

  • trwałość osiadłego, wioskowego trybu życia – wioskowa społeczność;

  • silne myślenie o charakterze magiczno – mistycznym;

  • słaba wymiana towarowa;

  • tendencja do samowystarczalności gospodarczej;

  • dziedziczenie;

  • patriarchalny ustrój rodziny;

  • współżycie kilku generacji.

Podobne prace

Do góry