Ocena brak

Warunki legalności aktu wykonawczego

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Zadajemy pytanie:

a) czy upoważnienie z ustawy jest zgodne z art. 92, 93, 94 konstytucji,

b) czy akt wykonawczy- wydany na podstawie upoważnienia jest legalny (czy spełnia wszystkie warunki, np. treść nie może być szersza niż treść ustawy.

Art. 92 konstytucji:

- rozporządzenie jest wydawane na podstawie przepisu upoważniającego zawartego w ustawie (delegacja ustawowa) i w celu jej wykonania.

- przepis upoważniający do wydania aktu powinien być:

- szczegółowy podmiotowo (wskazuje organ upoważniony),

- szczegółowy przedmiotowo (określa zakres treści aktu wykonawczego),

- powinien zawierać wytyczne co do treści aktu wykonawczego (wytyczne TK orzekł co do wytycznych "im bardziej treść danego aktu wykonawczego wkracza w sferę uprawnień i obowiązków podmiotów prawa tym bardziej szczegółowe powinny być wytyczne co do treści aktu wykonawczego.

- przepis upoważniający nie może mieć charakteru blankietowego, nie może być oparty na domniemaniu ani na wykładni celowościowej (dotyczy to rozporządzeń i prawa miejscowego).

- zakaz subdelegacji (art. 92 ust. 2 konstytucji)

- te same zasady stosujemy do rozporządzeń, aktów prawa wewnętrznego i aktów prawa miejscowego.

Podobne prace

Do góry