Ocena brak

Warunki konieczne do zawarcia umowy

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

  1. Do zawarcia umowy konieczne są co najmniej dwie osoby (strony)Strony umowy, które po zawarciu umowy nazywamy kontrahentami (sprzedający – nabywca, zamawiający – dostawca....). Oferentstrona składająca ofertę , oblat osoba , która podjęła działania zgodnie z ofertą. Wierzyciel , strona która żąda określonego zachowania, dłużnik to strona zobowiązania, która ma obowiązek te działania wykonać i wykonuje je na rachunek wierzyciela.

  2. Osoby musza posiadać zdolność do czynności prawnych (pełną lub ograniczoną)

Zawarcie umowy polega na świadomym swobodnym oświadczeniu woli, osiągnięcia skutków prawnych, które są określone w treści umowy.

Oświadczenie woli musi mieć formę:

  • jeżeli jest wskazana przez prawo to taką jak prawo wskazuje

  • jeżeli nie ma wskazania to dowolną

Podobne prace

Do góry