Ocena brak

Warunki jakie musi spełnić pracownik administracji państwowej

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Zatrudnienie pracownika w administracji państwowej jest możliwe po spełnieniu warunków:

- posiada obywatelstwo polskie;

- korzysta z pełni praw publicznych;

- posiada kwalifikacje wymagane w służbie;

- cieszy się dobrą opinią;

- musi posiadać tytuł magistra, zna język obcy;

- ma uregulowany stosunek do służby wojskowej;

- jest zdrowy;

Ustawa z 1998r. o służbie cywilnej

Podobne prace

Do góry