Ocena brak

Warunki i sytuacje jako przedmiot obserwacji

Autor /jolka Dodano /26.05.2014

Na przykład na warunki, będące przedmiotem obserwacji w klasie szkolnej, składają się m.in. wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce naukowe, oświetlenie, temperatura i wszystko to, co wiąże się ze stanem sanitarno-higienicznym klasy, jej wygląd estetyczny, sąsiedztwo z innymi klasami i zewnętrznym otoczeniem szkoły, jak ulica lub boisko szkolne, a także panujące w tym czasie warunki atmosferyczne i pora dnia, wjakiej dokonuje się obserwacji. Obejmują one również osobowy skład klasy, z uwzględnieniem liczby, wieku i płci wszystkich uczących się w niej uczniów oraz ich poziom umysłowy i kulturalny. Słowem warunki te są synonimem ogólnego środowiska społecznego z podstawowymi jego trzema składnikami, mianowicie środowiskiem przedmiotowo-obiektywnym, osobo-wo-subiektywnym i kulturowo-treściowym (K. Lech, 1974, s. 90-93).

Sytuacje, w których obserwowane osoby uczestniczą czynnie lub biernie, mogą przybrać w klasie postać zajęć zorganizowanych lub niezorganizowanych. Przykładem zajęć zorganizowanych są lekcje. Różnią się one nie tylko pod względem nauczanego na nich przedmiotu, np. geografii lub języka polskiego, lecz także pod względem sposobu ich przeprowadzania, co ma wyjątkowo duży wpływ na zachowanie się uczniów. Lekcje stanowią dla nauczyciela najdogodniejszy teren dokonywania obserwacji, ale na pewno nie jedyny. Możliwość obserwowania uczniów z lepszymi — niż na lekcjach — wynikami dają zajęcia bliżej nie-zorganizowane, np. na korytarzu lub boisku szkolnym. Praktycznie jednak nauczyciel może obserwować systematycznie zwłaszcza na lekcjach. Toteż przeważnie na nich obserwuje swych uczniów. Szczególną sposobność skutecznego obserwowania uczniów podczas lekcji stwarza ich samodzielna praca, tak indywidualna, zespołowa, jak i zbiorowa, a szczególnie zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, jak wycieczki, prace społecznie użyteczne, gry i zabawy.

 

Podobne prace

Do góry