Ocena brak

Warunki formalne wniesienia odwołania

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Odwołanie musi pochodzić od strony lub podmiotu działającego na prawach strony, powinno być wniesione w ustawowym terminie i z zachowaniem obowiązującego tryby, tzn. za pośrednictwem organu I instancji do organu właściwego do rozpoznania odwołania, z wyjątkiem( od decyzji Ministra, Kolegium Odwoławczego – ponowne rozpatrzenie sprawy). Odwołanie nie wymaga szczególnego uzasadnienia. Wystarczy, że z odwołania wynika, że strona jest niezadowolona z wydanej decyzji.

Podobne prace

Do góry