Ocena brak

Wartości wewnątrzgrupowe

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

Wartość

  1. to idee, rzecz materialna lub niematerialna, myśl, osoba jednostki, dążenie do ich zdobycia uznaje za przymus, poczucie spełnionego obowiązku są niezbędne do wewnętrznej spoistości grupy

  2. to podstawowy czynnik integracji, dobro wspólne, wokół którego skupia się grupa

  3. to przedmiot wymiany pomiędzy członkami

Postawa – to

  • nie wszyscy członkowie grupy, dążą do osiągnięcia tych wartości

  • członkowie mają jakieś podsystemy wartości

Grupa przyjacielska

  • wartości grupy są utożsamiane z ZADANIAMI, które są krótkotrwałe, a wartości ponadczasowe – gdy grupa osiągnie zadanie stara się utrzymać daną wartość

  • zadania nie zawsze są wyrażane wprost

  • wartości lepiej wyprowadzić z działań grupy niż haseł

  • inna koncepcja wartości jako funkcji, czyli wszystko co robi grupa dla siebie i na użytek zewnętrzny – funkcja jest bardziej efektywna

Podobne prace

Do góry