Ocena brak

Wartość przyszła pieniądza

Autor /mocher Dodano /25.03.2011

Jest to wartość, jaką zainwestowana dziś kwota pieniężna będzie posiadać w przyszłości. Jej wysokość zależna jest od stopy procentowej, ale również od sposobu kapitalizacji odsetek. Wyróżniamy dwa rodzaje kapitalizacji:

  • rachunek odsetek prostych,

  • rachunek odsetek złożonych.

Przy zastosowaniu rachunku odsetek prostych (inaczej kapitalizacji zwykłej) odsetki są naliczane od tej samej kwoty przez cały czas trwania, np. lokaty, a więc jedynie pierwotny kapitał przynosi dochód w założonym okresie. W praktyce oznacza to, że są one pobierane bezpośrednio po naliczeniu.

Przyszła wartość lokaty wzrasta w kolejnych okresach mimo stałej stopy procentowej. Wartość przyszła zależy od częstotliwości dopisywania odsetek, tj. ilości powtarzania ich kapitalizacji w ciągu roku. Najczęściej stopy procentowe są podawane w skali rocznej, jednak kapitalizacja może być półroczna, kwartalna, miesięczna a nawet dzienna. Kapitalizacja roczna odsetek następuje po upływie jednego roku, tj. odsetki są dopisywane na koniec każdego okresu kapitalizacji, którym był jeden rok. Wartość przyszła przy wielokrotnej kapitalizacji w ciągu roku - tej sytuacji odsetki są częściej dopisywane do kwoty wyjściowej niż raz w ciągu roku, dlatego suma kapitalizowana narasta szybciej.

W praktyce jednak częściej obliczamy odsetki przy zastosowaniu rachunku odsetek składanych - w tym przypadku odsetki nie są na bieżąco wypłacane, lecz są kapitalizowane. Odsetki obliczone za dany okres są dopisywane do kapitału początkowego, tym samym powiększają podstawę obliczania ich na okres następny. Wyrażenie (l+r)n - nazywamy współczynnikiem wartości przyszłej. Wartości jakie przyjmuje on dla n okresów i stałej stopy procentowej r są usystematyzowane w tablicach.

Podobne prace

Do góry