Ocena brak

Wartość pieniądza w czasie

Autor /mocher Dodano /25.03.2011

Aby porównać określone kwoty pieniądza, musimy dokonać odpowiednich przeliczeń. Do określenia wartości przyszłej wykorzystujemy rachunek kapitalizacji, natomiast do określenia wartości obecnej rachunek dyskontowy. W przedsiębiorstwie rachunek zmiennej wartości pieniądza w czasie wykorzystywany jest do szacowania i porównywania różnorodnych strumieni pieniężnych.

Technika dyskontowania stosuje dwa narzędzia:

1. współczynnik oprocentowujący - w przypadku gdy moment bazowy znajduje się w przyszłości

Pt =(1+r)^t

gdzie: r - stopa dyskontowa t - liczba okresów

2. współczynnik dyskontujący - w przypadku gdy chcemy odnieść przyszłe wartości do chwili obecnej.

dt=1/(1+r)^t (dmax= 1 dla: r=O v t=0)

gdzie: r - stopa dyskontowa

t - liczba okresów Wartość At dla przyjętego r można odczytać z tablic dyskontowych.

Podstawowym problemem w obliczaniu wartości współczynników jest określenie wielkości stopy dyskontowej (r). Stopa dyskontowa obejmuje trzy składniki:

  1. spodziewaną stopę inflacji,

  2. premię za przedsięwzięcia o minimalnym ryzyku (np. inwestycja w obligacje rządowe ok. 1%),

  3. premię za ryzyko przedsięwzięcia.

W ten sposób wyznacza się minimalną (graniczną) stopę dyskontową oczekiwaną przez inwestora. W praktyce przyjmuje się często stopę dyskontową na poziomie stopy procentowej dla kredytów długoterminowych.

Podobne prace

Do góry