Ocena brak

Wartość obecna pieniądza

Autor /mocher Dodano /25.03.2011

Jest to wartość jaką posiada dzisiaj kwota pieniądza, którą będziemy dysponować w przyszłości. Im dalej w czasie jest odsunięty moment otrzymania danej kwoty, tym ma ona mniejszą wartość dzisiaj. Wyznaczenie aktualnej wartość danej kwoty pieniądza jest istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Aby dokonać oceny korzyści, jakie wynikają z kilku różnych projektów inwestycyjnych, a które otrzymamy w różnych momentach w przyszłości, musimy doprowadzić je do porównywalności w danym momencie czasu. Najczęściej tym momentem jest dzień dzisiejszy.

Zjawisko przekształcenia przyszłej wartości w wartość obecną określane jest mianem dyskontowania. Proces ten jest w pewnym sensie procesem odwrotnym do oprocentowania. Chociaż z matematycznego punktu widzenia stopa procentowa jest odwrotnością stopy dyskontowej, to jednak zasadniczo różnią się one w interpretacji, ze względu na zadania jakie spełniają - stopa dyskontowa służy do dyskontowania, stopa procentowa jest najczęściej do naliczania odsetek.

W przypadku obliczania wartości obecnej może występować kapitalizacja odsetek. Możemy zauważyć, że im częściej następuje kapitalizacja odsetek, tym mniejsza jest wartość obecna danej kwoty, którą otrzymamy w przyszłości.

Podobne prace

Do góry