Ocena brak

Wartość nominalna

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

 

Wartość nominalna miara zabezpieczenia inwestorów-określając minimalną kwotę zobowiązania inwestora, Niektórzy inwestorzy kupują akcje bezpośrednio od firmy – (rejestruje ona wzrost gotówki i wzrost kapitału własnego (o wart. Nominalnej i agio), gdy w transakcji kupna akcji występują 2 lub więcej osób fiz./praw. to spółka nie dokonuje rejestracji – zmiana w zapisach własności

Podobne prace

Do góry