Ocena brak

WARSTWA, KLASA, STAN i KASTA

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

Warstwa społeczna, termin różnie definiowany we współczesnej socjologii, używany głównie przy opisie struktury społecznej i zróżnicowania społecznego. Najczęściej za warstwę społeczną uważa się grupę osób odróżniającą się od innych grup stanem posiadania, wspólnotą warunków środowiskowych, stylem życia, obyczajów, wzorów kulturowych itp. kryteriów zarówno istniejących obiektywnie, jak i urojonych.

W tym ujęciu wyróżnia się np. warstwę chłopską, warstwę drobnomieszczańską itp. Warstwa społeczna jest ujmowana również - szczególnie na gruncie socjologii marksistowskiej - jako podgrupa lub odłam w ramach danej klasy społecznej, mająca zarówno cechy wspólne z daną klasą, jak i cechy swoiste, np. wielka, średnia, drobna burżuazja.

Klasa kategoria ludzi, organizmów, przedmiotów lub zjawisk wykazująca określoną grupę elementów wspólnych. k. społeczna – warstwa społeczeństwa o określonej pozycji społecznej, stosunku do ośrodków produkcji, wysokości dochodu itp. Stan, zamknięta grupa społeczeństwa feudalnego o wyodrębnionej pozycji społeczno-prawnej.

Najbardziej uprzywilejowane stany to feudałowie świeccy i duchowieństwo. Osobny stan tworzyło mieszczaństwo, w niektórych krajach (np. we Francji, tzw. trzeci stan) wspólnie z chłopami, których jednak najczęściej zaliczano do odrębnego stanu (np. w Polsce, w Niemczech) lub jako grupę nieuprzywilejowaną pozostawiano poza stanem.

Kasty (z portugalskiego castagatunek, rasa, ród, z łaciny castus – czysty), zamknięte grupy społeczne, oparte na dziedzicznej przynależności członków, zajmujące ściśle określoną, religijnie i prawnie usankcjonowaną, pozycję w hierarchicznym układzie społecznym.

Elita grupa ludzi, która z racji posiadanych dóbr, pełnionych funkcji lub pewnych cech zajmuje uprzywilejowaną pozycję w stosunku do reszty społeczeństwa. W socjologii – każda, najwyżej umiejscowiona grupa w jakiejś społeczności, którą wyróżnia m.in. wielkość wpływów oraz zakres władzy politycznej i społecznej.

Podobne prace

Do góry