Ocena brak

Warianty przechodzenia od dyktatury do demokracji, jakie zdarzyły się w XX wieku

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

1) Transformacja pod obcą kuratelą, dokonana przy pomocy czynnika zewnętrznego - czyli niedemokratyczne państwo, przegrywa wojnę i w warunkach okupacji jest przekształcane w demokrację (wojna w USA - północ południe, południe pod okupacja północy stało się demokracją).

2) Za pomocą rewolucji (buntu) mas - (Iran 1979r., Filipiny 1986, Rumunia 1989).

Rumunia - rewolta ulicy przyczyniła się do obalenia reżimu poprzedniego, ale również wojsko w trakcie tej rewolty wystąpiło przeciwko policji, wojsko ustaliło radę ocalenia narodowego; rewolucja mas była początkiem zmian systemowych, włączały się inne elementy.

3) Przewrót wojskowy, który dokonuje się po to, aby wprowadzić system demokratyczny, (rzadko się to zdarza); Portugalia 1974 i Paragwaj - udane przewroty wojskowe. Portugalia- grupa młodych rangą wojskowych rozczarowanych do rządów generała Franco oraz do polityki dotyczącej koloni portugalskich zbuntowała się przeciwko reżimowi, zalegalizowano ............................... i doprowadzili do wolnych wyborów; dzielono się władzą przez jakiś czas, było to rozwiązanie przejściowe. Paragwaj 1989 - generał Rodrigez obalił istniejącą od 1954 dyktaturę Stresera, doprowadził do wprowadzenia systemu demokratycznego, już w roku 1992 dokonano wyborów nowego przedstawiciela kraju.

4) Kapitulacja reżimu - polega na tym, że system niedemokratyczny w obliczu katastrofy usuwa się, bo nie widzi dalszej możliwości utrzymania się u władzy; dokonuje się nagle, np. Grecja od 1974r.już od 7 lat istniała jako dyktatura wojskowa; Argentyna 1983r.- od kilku lat reżim i w 1982r. postanowili mieć jakiś nowy sukces, czyli przyłączyć Falklandy do siebie, ale Margaret Tacher nie pozwoliła na to, więc skapitulowali.

5) Reforma systemu (poprzedniego) - może odbywać się od góry bez udziału opozycji lub porozumieniu z nią.

a) bez udziału - ci, którzy rządzą stopniowo uruchamiają cechy systemu demokratycznego rozkładając je w czasie; Brazylia w 1964 wojskowi objęli władze twierdząc, że na jakiś czas, zaczęli uruchamiać inicjatywy demokratyczne, wprowadzili demokratyczne wybory w skali stanów, a nie w skali kraju, doprowadzili do wyborów gubernatorów tych stanów, do wyborów państwa, dokonywało się to skokowo;

b) porozumieniu z opozycją - Juan Linz nazwał ten sposób demokracji "Reforma Pactada", czyli reforma w postaci paktu zawartego między ówczesną władzą a opozycją; Hiszpania - po śmierci generała Franco została przywrócona monarchia, wnuk jego objął władzę i rozpoczął grę miedzy władzą a opozycją - transformacja się dokonała pewnymi kroczkami. Model hiszpański został też zastosowany w Polsce (władza komunistyczna spotyka się z opozycją przy okrągłym stole i uzgadnia, że przeprowadzone zostaną wybory i wprowadzony zostanie Senat, do którego wybory będą w pełni demokratyczne, do Sejmu - nie w pełni demokratyczne (65 % miejsc w Parlamencie dla dotychczasowej władzy reszta dla opozycji), prezydentem zostanie członek dotychczasowej władzy (gen. Jaruzelski) - po roku odszedł od władzy (w 1990).

Podobne prace

Do góry