Ocena brak

Wariant francuski (system wyborczy bezwzględny)

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Oparty jest na absolutnej większości. Francja podzielona jest na 577 okręgów wyborczych, ponieważ tyle jest miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. W okręgach, w których kandydat otrzymał więcej niż połowę głosów przechodzi on do pierwszej tury. W pozostałych okręgach odbywa się druga tura. Prawo wejścia do drugiej tury mają ci kandydaci, którzy w pierwszej turze otrzymali przynajmniej 12,5% głosów; pozostali odpadają.

Ten system oparty jest na przedwyborczych uzgodnieniach. Do pierwszej tury kandydaci idą samodzielnie. Zawierane są porozumienia między partiami, polegające na tym, że ci którzy otrzymali niewiele głosów porozumiewają się z tymi którzy otrzymali ich więcej i oddają im swoje głosy udzielając tym samym poparcia w ramach bloków. Druga tura ma wyłonić pełen skład Izby.

Wady wariantu francuskiego:

a) trzeba przeprowadzać dwie tury.

b) drogi system.

c) jest trudniej o stabilną większość.

Zalety wariantu francuskiego:

a) wariant ten daje lepszą reprezentację z punktu widzenia wyborców – większa część społeczeństwa ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Scena Parlamentu jest lepszym odbiciem „gustów” społeczeństwa.

b) społeczeństwo jest bardziej zadowolone z efektu wyborczego.

c) system ten eliminuje skrajne siły polityczne. Nie uzyskują one wystarczającego poparcia.

d) jest to system niesprzyjający silnym partiom politycznym. Sprzyja różnorodności partyjnej.

Podobne prace

Do góry