Ocena brak

WARIABILIZM

Autor /marjan Dodano /15.11.2012

 

WARIABILIZM (łc. variabilis = zmienny) ang. variability; fr. variabilite; nm. Variabilitat

filoz. przyr., metaf. W)mrodząca się od Heraklita z Efezu ontologiczna teoria zmien­ności wszechrzeczy. Według Heraklita ca­ła rzeczywistość wciąż się zmienia („Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki"; nb. przypisywany Heraklitowi znany afo­ryzm „wszystko płynie" ( panta rhei ) jest wątpliwej autentyczności), nie ma w niej trwania, lecz ciągłe stawanie się i przemi­janie, przy czym owa zmienność ma nieja­ko charakter cykliczny („Droga w górę i w dół jedna i ta sama") i wskazuje na jed­ność przeciwieństw. Wariabilizm wiąże się najczęściej z przeciwstawiającą się sta­tyczności dynamiczną koncepcją bytu (-> dynamizm /1 /), np. w heglizmie, marksi­zmie, bergsonizmie. Elementy wariabilizmu występują również u M. E. de Montaignfa, A. N. Whiteheada, a także u egzystencjalistów (M. Heidegger, J.-P. Sartre).

Podobne prace

Do góry