Ocena brak

Wargi

Autor /sara Dodano /06.01.2012

Wargi (labia oris), górna i dolna, łączą się z sobą z prawej i lewej strony  miejsca ich połączenia noszą nazwę kątów ust (anguli oris); zamykają one bocznie szparę ustną (rima oris), która sięga mniej więcej od lewych kłów do prawych. Pierwotnie szpara ustna jest znacznie szersza niż później; zarasta ona w życiu płodowym poczynając od końców przez zlanie się z sobą błoniastej szczęki i żuchwy. Jeżeli zrastanie to jest niezupełne, szpara ustna pozostaje bardzo szeroka (makrostomia; stoma = usta), jeżeli natomiast jest dalej posunięte niż normalnie, szpara ustna jest bardzo wąska (mikrostomia); tłumaczy to jej wielką zmienność osobniczą. Przestrzeń zajęta przez wargę górną sięga ku górze do podstawy nosa, z boków zaś po bruzdy nosowo-wargowe (suki nasolabiales) biegnące skośnie od skrzydeł nosa ku dołowi i bocznie. Wargę dolną ogranicza od dołu bruzda bródkowo-wargowa (suleus mentolabialis). Od podstawy przegrody nosowej na wardze górnej zbiega pionowo rowek ograniczony dwoma wzniesieniami, tzw. rynienka wargowa (philtrum; Jiltron = napój miłości). Na brzegu dolnym wargi górnej w płaszczyźnie pośrodkowej znajduje się mniej lub bardziej wyraźny guzek wargi górnej (luberculum labii supeńoris). Odpowiada mu na wardze dolnej nieznaczne wgłębienie.

Podobne prace

Do góry