Ocena brak

Walne zgromadzenie banku w formie spółki akcyjnej

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Kompetencje i procedurę walnego zgromadzenia banku określa kodeks spółek handlowych. Prawo bankowe nie przewiduje żadnych zmian w zakresie kompetencji i trybu zwoływania oraz obradowania walnych zgromadzeń.

Walne zgromadzenie jest podstawowym organem spółki, określającym interesy jej akcjonariuszy.

Jeżeli idzie o stosunki z innymi organami walne zgromadzenie nie może:

  • kierować pracami organów nadzorczych

  • reprezentować spółki w stosunku do osób trzecich z pominięciem zarządu ani ustanawiać pełnomocników, którzy mogliby działać obok zarządu.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy powinno się odbywać przynajmniej raz w roku.

Zadania wykonywane przez walne zgromadzenie to:

  • zatwierdzenie statutu, który okresla kompetencje poszczególnych podmiotów

  • podział zysku i pokrycie strat

  • potwierdzenie działalności za ubiegły rok

  • powołanie rady nadzorczej oraz ustalenie zasad jej wynagradzania

Podobne prace

Do góry