Ocena brak

WALLIS BARNES NEVILLE (1887-1979) - konstruktor

Autor /ciastko Dodano /02.03.2011

Brytyjski inżynier lotniczy, w 1919 r. opracował bardzo wytrzymałą geo-detyczną konstrukcję samolotów, stosowaną później w bombowcach * Wellington. W czasie II wojny światowej zajął się konstruowaniem bomb lotniczych.

Szczególne uzna­nie zyskały tzw. odbijające się bom­by (Bouncing bombs) użyte w maju 1943 r. do zniszczenia zapór Móhnei Eder (oraz nieudanego ataku na za­porę Sorpe). Bomby te, o kształciebeczki, w czasie zrzucania z samolo­tu (*Lancaster B Mk Ul Dam Buster)wprawiane były przez specjalneurządzenie w ruch obrotowy o kie­runku odwrotnym do kierunku lotusamolotu, dzięki czemu odbijały sięod powierzchni wody, „przeskaku­jąc" nad sieciami przeciwtorpedo-wymi, i po trafieniu w ścianę zaporytonęły do chwili, w której zadziałał zapalnik hydrostatyczny powodują­cy eksplozję w najsłabszym miejscu zapory.

Skonstruował również kuli­ste bomby Highball do niszczenia celów morskich, w które wyposaża­no samoloty *Mosquito Mk IVB. Później skonstruował najcięższe bomby II wojny światowej: * Tal/boy i *Grand Slam o ogromnej sile wy­buchu. (*bomba lotnicza)

Podobne prace

Do góry