Ocena brak

Walki we Francji podczas II wojny światowej

Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012

 

Francja jako sojusznik Polski wypowiedziała 3 września 1939 roku wojnę Niemcom. Nie podjęto jednak obiecanej Polsce ofensywy, a ówczesną fazę działań zbrojnych określono później mianem „dziwnej wojny”. Wynikało to m. in. z defensywnej doktryny wojennej Francji, która czuła się bezpieczna za linią Maginota.

W maju 1940 roku ruszyła jednak ofensywa niemiecka na Francję, Belgię i Holandię. Front został przełamany. Sojusznicze oddziały brytyjskie, okrążone w Dunkierce zdołały, w większości, opuścić Francję. Po kilku tygodniach walk rząd francuski, na czele którego stanął marszałek Petain, skapitulował.

W końcowej fazie kampanii do wojny przyłączyły się, po stronie niemieckiej, Włochy. Francja została podzielona na strefę okupacyjną na północy i wolną na południu. Rząd francuski rezydujący w Vichy, nie brał udziału w dalszej wojnie.

W Londynie z inicjatywy generała Charlesa de Gauelle`a powstał komitet Wolnej Francji. Zwolennicy de Gauelle`a byli zdecydowani walczyć dalej u boku Wielkiej Brytanii. Jesienią 1942 roku, po zajęciu przez aliantów Afryki Północnej, wojska niemieckie wkroczyły również do wolnej strefy Francji.

Francja ponownie stała się terenem działań wojennych w czerwcu 1944 roku, po lądowaniu aliantów w Normandii. W sierpniu uwolniony został Paryż, gdzie powstał rząd tymczasowy z de Gauellem na czele. Jesienią 1944 roku prawie całe terytorium Francji było wyzwolone.

Podobne prace

Do góry