Ocena brak

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - RUCH DEMOKRATYCZNY

Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011

Stronnictwo Demokratyczne szybko odzyskało pozycję demokratycznej inteligencji, jaką ta partia była przed wojną i w latach okupacji. Nieobce były SD tendencje do przekształcenia się w ogólnonarodową partię o socjalistycznym, rewolucyjnym programie.

W lipcu 1945 roku w Izabelinie pod Warszawą powstał ideowo związany z SD Związek Młodzieży Demokratycznej. Stronnictwo Pracy wyraźnie zbliżyło się do PSL, dążąc do utworzenia silnej partii katolickiej. W tym czasie nasiliły się w Kościele obawy zagrożenia przez komunizm społeczeństwa katolickiego. Przekształcenie SP w partię masową, miało temu zapobiec.

Do góry