Ocena brak

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - PRZESIEDLENIA LUDNOŚCI NIEMIECKIEJ I UKRAIŃSKIEJ

Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011

Decyzje konferencji poczdamskiej rozstrzygnęły los ludności niemieckiej na ziemiach zachodnich i północnych. Po wyzwoleniu na Ziemiach Odzyskanych stwierdzono obecność ok. 3 mln Niemców. W listopadzie 1945 Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec podjęła decyzję o przesiedleniu Niemców z Polski do radzieckiej i brytyjskiej strefy okupacyjnej. Władze polskie mimo niełatwej sytuacji kraj starały się zapewnić wyjeżdżającym z kraju niezbędne środki transportu, zezwalając na zabranie zapasów żywności. Zapewniono opiekę lekarską. Przesiedlenia odbywały się w trudnych warunkach.

W latach 1945 - 1946 przesiedlono z Polski do ZSRR 518 tysięcy Ukraińców, Białorusinów i Litwinów. W Polsce przeciwko akcji wysiedleńczej wystąpili nacjonaliści ukraińscy, dysponując kilkunastotysięczną Ukraińska Powstańczą Armią (UPA). Dążyli oni do utworzenia niepodległej Ukrainy. Po zakończeniu wojny UPA kontynuowała walkę na terytorium ZSRR, Polski i Czechosłowacji. Nacjonaliści ukraińscy z czasem znaleźli się w Bieszczadach. Napadali na posterunki wojskowe, UB i MO. Walki toczyły się nie tylko przeciwko komunistycznej władzy, lecz w równym stopniu przeciwko narodowi polskiemu. W kwietniu 1947 rząd podjął decyzję o przeprowadzeniu operacji pod kryptonimem "Wisła" - likwidacja punktów oporu UPA i przesiedlenia ludności ukraińskiej na Ziemie Odzyskane. Przerwana została poprzez niewypowiedzianą wojnę polsko-ukraińską. Podczas operacji wojskowych spalonych zostało wiele wsi ukraińskich, w których ginęła również ludność cywilna.

Do góry