Ocena brak

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - POLSKA PODZIEMNA W OKRESIE POWOJENNYM

Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011

Po uznaniu TRJN na arenie międzynarodowej uległy rozwiązaniu działające dotąd w kraju: Delegatura Rządu na Kraj, Rada Jedności Narodowej i Delegatura Sił Zbrojnych. RJN oskarżyła ZSRR o dążenie do uczynienia z Polski swej sfery wpływów. Zapowiadała pokojową walkę polityczną o pełną suwerenność. "Amnestia" w 1945 roku nie zakończyła wojny domowej. Aresztowania, wyroki wieloletniego więzienia bądź śmierć przekonały wielu żołnierzy konspiracji o potrzebie dalszej walki.

9 września 1945 roku założono nową organizację - WiN (Wolność i Niepodległość). Na jej czele stanął płk Jan Rzepecki. WiN nie miał odrębnego programu politycznego i w wielu przypadkach solidaryzowało się z PSL. Organizacją kierowali zawodowi wojskowi, przedwojenni działacze obozu sanacyjnego i narodowego. WiN nie dążył do realizacji planów walką zbrojną lecz drogą polityczną. Szybko oddziały samoobrony (ochrona pracy konspiracyjnej i zwalczanie służby bezpieczeństwa) przekształciły się w regularne oddziały partyzanckie. Pod koniec 1945 w podziemiu zostało 80 tysięcy osób w tym 37,5% stanowili członkowie WiN. Do walki z podziemiem używano także polskich i radzieckich oddziałów wojskowych.

Okrucieństwo wojny domowej dotknęło obydwie strony: palono wsie, mordowano przywódców i zwykłych żołnierzy. Szybko jednak agenci bezpieczeństwa przeniknęli do siatek konspiracyjnych - jesienią 1945 i wiosną 1946 została aresztowana komenda główna WiN. Oskarżono PSL o współpracę z podziemiem - UB wykorzystała to jako pretekst do zabójstw politycznych. Utworzono Komitet Bezpieczeństwa do walki z bandytyzmem - zwalczanie podziemia, nacjonalistów ukraińskich (UPA) i faszystów niemieckich.

Do góry