Ocena brak

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - POLITYKA WŁADZ RP NA UCHODŹSTWIE

Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011

25 czerwca 1945 Tomasz Arciszewski zakwestionował legalność TRJN twierdząc, że rząd może powołać jedynie prezydent RP na uchodźstwie. W lipcu uznanie dla władz londyńskich cofnęła Francja, Stany Zjednoczone oraz Anglia. Po cofnięciu uznania Polskie Siły Zbrojne poddane zostały pełnej kontroli brytyjskich władz wojskowych. Władysław Anders próbował zachować integralność II Korpusu, jednak nic z tego.

Wielka Brytania utworzyła Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia. Do końca 1946 w różnych krajach Europy i Ameryki osiedlono około 100 tysięcy polskich żołnierzy. Pozostające na uboczu władze RP próbowały nie stracić łączności z krajem. Pod koniec 1946 utworzono w Londynie Delegaturę WiN. W 1947 zmarł prezydent Władysław Raczkiewicz, a jego następcą został August Zaleski.

Do góry