Ocena brak

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - DEPOLONIZACJA KRESÓW WSCHODNICH

Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011

Na ziemiach włączonych do ZSRR, mimo prześladowań i wywózek, nadal mieszkały 4 miliony Polaków. Umowy polsko-radzieckie z lat 1944 - 1945 przyznawały obywatelom RP sprzed 1939 roku narodowości polskiej lub żydowskiej możliwość wyboru przynależności państwowej i miejsca zamieszkania. Jednak wobec zaginięcia lub zniszczenia dokumentów swe prawa zdołał udowodnić co czwarty Polak zamieszkały w ZSRR. Według oficjalnych danych radzieckich w ZSRR miało zostać 1 mln 600 tysięcy Polaków. Polskie szacunki oceniają tą liczbę na 3 mln 100 tysięcy. Kościół katolicki na Kresach Wschodnich zniszczony został przez ZKWD.

Księży mordowano, deportowano do obozów. Ten sam los spotkał duchowieństwo greckokatolickie. Tych co ocaleli, zmuszano do podporządkowania się kościołowi prawosławnemu. W latach 1945 - 1947 nie zaprzestano akcji aresztowań i deportacji Polaków zamieszkałych na Kresach. W obozach w Diagilewie pod Riazaniem i w Griazowcu umieszczono 2600 osób, głównie wyższych oficerów AK, księży, pracowników Delegatury Rządu. W obozach znalazły się także tysiące Polaków aresztowanych przez NKWD na terenach położonych na zachód od Bugu.

Do góry