Ocena brak

WALKA

Autor /marjan Dodano /15.11.2012

 

WALKA ang. struggle; fr. lutte; nm. Kampf

  1. biol. Walka o byt {strugglefor existence, struggle for life) — jeden z czynni­ków -^ ewolucji (II-2Ac), jaki stanowią wszystkie przejawy życiowe organizmów zwierzęcych i roślinnych, w przeciwstaw­ne czynnikom powodującym zwiększenie śmiertelności wśród osobników danej po­pulacji lub ograniczającym ich rozród. Walka o byt jest podstawowym pojęciem darwinizmu.

  2. Walka (ścieranie się) przeci­wieństw {interpeneration of opposites, „Kampf" der Gegensatze) — jedno z ogól­nych praw -^ dialektyki (7) marksistow­skiej, często formułowane jako „prawo jedności i walki przeciwieństw", według którego zmiany w podmiocie zachowują­cym tożsamość dokonują się przez poja­wianie się nowych cech, będących prze­ciwieństwem cech ustępujących.

Walka klas {class struggle, Klassen-kampf) — w marksistowskiej teorii klas społecznych: walka między podstawowy­mi klasami danej formacji, tj. między klasami posiadającymi środki produkcji a kla­sami nie posiadającymi tych środków i wy­zyskiwanymi. Walka ta wynika z przeciw­stawnych interesów klasowych i występu­je w trzech wzajemnie powiązanych pła­szczyznach: ekonomicznej, ideologicznej, politycznej.

Podobne prace

Do góry