Ocena brak

Wady wrodzone układy moczowego

Autor /margolcia Dodano /26.06.2014

Wady wrodzone układu moczowego obejmować mogą zarówno zaburzenia liczby, jak i położenia nerek, wady budowy miąższu nerek oraz wady dróg odprowadzających mocz.

Brak/niedorozwój jednej nerki. Jest to wada zwykle przypadkowo wykrywana w czasie badania USG. Nie daje objawów, bo druga, dobrze działająca nerka zwykle przejmuje wszystkie funkcje.

Torbielowatość nerek. Jest wadą uwarunkowaną genetycznie, mogącą ujawniać się zarówno w okresie dziecięcym, jak i w życiu dorosłym. Jej istotą jest obecność torbieli w obu nerkach, co z czasem, może doprowadzić do ich niewydolności.

Ektopia nerki. Jest to utrwalone nieprawidłowe położenie nerek, zwykle w miednicy, często połączone z dysplazją. Towarzyszyć jej może przemieszczenie nerki na stronę przeciwną (tzw. cross-ectopia). Rozpoznanie tej wady ma najczęściej miejsce, jeśli występują zaburzenia w odpływie moczu z towarzyszącymi im zakażeniami układu moczowego.

Wodonercze. Przyczyną wodonercza jest utrudniony odpływ moczu z mied-niczki spowodowany różnego rodzaju przeszkodami, najczęściej podmiednicz-kowym zwężeniem moczowodu. Przewlekły zastój moczu w miedniczce doprowadza do jej balonowego rozszerzenia i zaniku miąższu nerki.

Moczowód podwójny. Zdwojenie moczowodu może być całkowite lub częściowe. Czasem występuje obustronnie. Przeważnie oba moczowody mają niezależne miedniczki i układy kielichowo-miedniczkowe. Ujście pęcherzowe moczowodu podwójnego ulega często przemieszczeniu i może być powikłane obecnością torbieli ujścia moczowodu. W takim przypadku leczenie polega na usunięciu dodatkowego moczowodu i górnej, zdwojonej części nerki.

Odpływ pęcherzowo-moczowy. Istotą tej wady jest wsteczny odpływ moczu do moczowodów z pęcherza moczowego. sytuacji prawidłowej w czasie gromadzenia i oddawania moczu ujścia pęcherzowo-moczowodowe nie pozwalają na wsteczny odpływ moczu. Przy współistnieniu zakażenia pojawia się niebezpieczeństwo uszkodzenia, miąższu nerki, co może upośledzić jej czynność. W zależności od stopnia odpływu leczenie może polegać na długotrwałej terapii 

 

Podobne prace

Do góry