Ocena brak

Wady wrodzone kręgosłupa

Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012

Wady wrodzone kręgosłupa powstają we wczesnym okresie życia zarodkowego i są następstwem zaburzeń podziału i przebiegającej prawidłowo segmentacji. Z drugiej strony nieprawidłowości procesu kształtowania i rozwoju segmentów kręgowych mogą być przyczyną powstania anomalii rozwojowych, anatomicznych.

Rozwój kręgosłupa człowieka, jego powstanie, rozpoczyna się od tworu nazywanego struną grzbietową. Jest to twór pochodzenia entodermalnego, początkowo bardzo jednolity. Wzdłuż struny grzbietowej położone są tzw. somity, które składają się z trzech odrębnych elementów: dermatomu z którego powstaje skóra, miotomu — zalążka mięśni szkieletowych, oraz sklerotomu — tworzywa dla późniejszego układu kostnego kręgosłupa oraz tkanki łącznej.

Poszczególne elementy sklerotomu stanowią zawiązki odpowiednich części kręgów człowieka.

Mezenchymatyczne w początkowych fazach rozwoju kręgi, po dokonaniu się segmentacji (podziału), przekształcają się stopniowo w twory chrzestne. Proces chrzęstnienia rozpoczyna się w 2 mż. płodowego.

Kostnienie chrzestnych części kręgosłupa jest natomiast procesem bardzo długotrwałym, który rozpoczyna sięjuż w 3 mż. płodowego i przebiega przez cały okres wzrostu osobniczego. Zakończenie procesu kostnienia kręgosłupa człowieka kończy się w wieku 20 lat.

Proces przekształcania chrzestnych części kręgosłupa w anatomiczne twory kostne wg Kóllikera, Bóhmiga i Mowszowicza jest ściśle związany z prawidłowym rozwojem oraz przenikaniem do chrzestnych elementów rozwijającego się kręgosłupa naczyń krwionośnych, co umożliwia prawidłowy przebieg procesu kostnienia.

Zaburzenia prawidłowego przebiegu procesu zaopatrzenia naczyniowego poszczególnych punktów kostnienia kręgów są bez wątpienia pierwotną przyczyną powstawania nieprawidłowości określanych jako wady wrodzone kręgosłupa. Przyczyny tych zaburzeń nie są do dziś poznane.

Można zatem powiedzieć, że współczesna wiedza medyczna nie jest w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytanie zadawane najczęściej przez rodziców dziecka: co było przyczyną powstania u naszego dziecka takiej wady?

Zaburzenia procesu segmentacji (podziału) mogą stać się przyczyną powstania zrostu między poszczególnymi kręgami na dwóch lub więcej poziomach. Zrost ten określany jest jako „most".

Zrost tego typu występuje częściej w trzonach kręgowych, rzadziej w tylnych częściach kręgów. Jeżeli taki częściowy zrost obejmuje sąsiadujące kręgi z jednej strony, powstaje skrzywienie boczne kręgosłupa, które może pogłębiać się w okresie wzrostu dziecka. Całkowity zrost trzonów kręgowych, przy zachowaniu potencjału wzrostowego tylnych elementów kręgów, prowadzić może do stopniowego narastania kifozy kręgosłupa na tym odcinku.

 

Podobne prace

Do góry