Ocena brak

Wady wrodzone kręgosłupa

Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012

Zupełnie odmienne stanowisko powinno być zajmowane wobec klinicznie objawowych, potwierdzonych badaniami dodatkowymi (zdjęcia radiologiczne, tomografia komputerowa — TK, rezonans magnetyczny —MRJ), wad wrodzonych kręgosłupa, w szczególności u dzieci i małych pacjentów w okresie ich rozwoju i wzrostu. Każda wada wrodzona kręgosłupa stwierdzona u małego dziecka wymaga bardzo dokładnej obserwacji nadzoru w okresie wzrostowym. Każda bowiem wada wrodzona kręgosłupa u dziecka może w okresie wzrostu młodego organizmu rozwijać się albo zupełnie łagodnie nie prowadzić do narastania zniekształceń wtórnych, albo też fizjologiczny proces wzrostowy może spowodować pogorszenie i pogłębianie się pierwotnego zniekształcenia kręgosłupa, do jego zapadania się, „kolapsu", włącznie i objawów klinicznych z tą progresją związanych (niewydolność krążeniowo-oddechowa, objawy neurologiczne).

Wady wrodzone kręgosłupa stanowią bardzo złożony niewątpliwie skomplikowany problem diagnostyczny i na pewno terapeutyczny, którego szczegółowe dokładne omówienie przekracza ramy tej publikacji.

Oprócz wad wrodzonych kręgosłupa ograniczonych do jednego lub kilku segmentów, spotykane są w materiale klinicznym bardzo rzadko anomalie rozwojowe obejmujące cały kręgosłup, od kręgu szczytowego do kości krzyżowej.

Wadom wrodzonym kręgosłupa towarzyszą często wrodzone zniekształcenia lub niedorozwoje innych części układu kostnego (łopatki, żebra, mostek), a także anomalie rozwojowe układu nerwowego, mięśni, narządów wewnętrznych klatki piersiowej jamy brzusznej.

 

Podobne prace

Do góry