Ocena brak

Wady rozwojowe pochwy

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

Pochwa, jak wiemy, powstaje ze zlania się z sobą dolnych części obu przewodów przypranerczowych; poza tym dolny koniec pochwy rozwojowo związany jest ze stekiem. Dlatego też wrodzone odmiany pochwy pochodzą z zahamowania rozwoju bądź przewodów przypranerczowych, bądź steku.

Wady pochodzące z zahamowania rozwoju przewodów przypranerczowych. Do tej grupy należy kilka typów, z których najczęściej zdarzają się: 1 P»rak pochwy (agemsia vaginae) występujący wspólnie z brakiem macicy. Kobietv obarczone tą wadą mogą mieć wygląd normalny, gdyż jajniki rozwijają się i funkcjonują prawidłowo. Jednak po uzyskaniu dojrzałości płciowej menstruacja nic występuje 1 okres miesięczny niczym się nie przejawia. 2) Brak pochwy przy normalnie rozwiniętej macicy, t' kobiet płciowo dojrzałych miesiączkowanie nie uwidacznia się, jednak co miesiąc występuje bolcsność wskutek skupienia krwi menstruacyjnej w macicy u jej dolnego końca (hemalometra); równocześnie w jamie brzusznej zaznacza się guzowate obrzmienie. 3) Przegroda podłużna może dzielić pochwę na dwa oddzielne narządy (vagina duplex); o odmianie tej wspominaliśmy omawiając wady rozwojowe macicy.

Wady pochodzące z. zahamowania rozwoju steku. Zamiast wyprowadzać jak zwykle samodzielnie na zewnątrz do przedsionka pochwy czasem pochwa otwierać się może bądź do przodu, do pęcherza lub cewki moczowej (przetoka wrodzona pęcherzowo-pochwowa lub ccwkowo-pochwowa), bądź ku tyłowi do odbytnicy (przetoka pocliwowo-odbytnicza). Wady te często towarzyszą innym zaburzeniom rozwojowym (megacolon) f jednak jednostki nimi obarczone mogą nieraz być zdolne do życia.

W mniejszych stopniach wad rozwojowych (np. wrodzony brak pochwy, różnego rodzaju przetoki; zabieg operacyjny może być skuteczny, w innych przypadkach sztuka chirurga zawodzi.

Podobne prace

Do góry