Ocena brak

Wady reklamy telewizyjnej

Autor /Kim Dodano /11.04.2011

 

  • Wysokie koszty emisji. Mimo, że koszty dotarcia mogą być stosunkowo niskie, to koszt emisji w stacjach ogólnopolskich jest na tyle wysoki, że na taką reklamę stać tylko firmy zamożne, z dużymi budżetami reklamowymi.

  • Wysokie koszty produkcji spotu telewizyjnego.

  • Osoby oglądające telewizję często unikają bloków reklamo­wych. Jest to znacznie ułatwione dzięki bardzo powszechnym pilotom do telewizorów.

  • Najwyższa oglądalność telewizji (ang. prime time) jest notowana w dni tygodnia w godzinach wieczornych, czyli wtedy, kiedy większość sklepów jest już zamknięta. Możliwości natych­miastowego zakupu są więc ograniczone.1

 

Biorąc pod uwagę powyższe wady i zalety, podczas przygotowywania telewizyjnej kampanii reklamowej powinno się korzystać z badań telemetrycznych oglądalno­ści stacji telewizyjnych, które są bardzo precyzyjną metodą pomiaru widowni poszczegól­nych stacji. Dokładność ta jest niezwykle istotna, ponieważ zasięgi stacji telewizyjnych mogą zmieniać się z minuty na minutę. Często jest tak, że program, który wydawałoby się powi­nien być bardzo popularny, może w badaniach wypaść kiepsko, ponieważ okres swojej świetności może mieć już za sobą.2

 

Warto także pamiętać o tym, że oglądalność bloku reklamowego umieszczonego przy określonym programie nie jest równa oglądalności tego programu, a najczęściej jest niższa. Jest to spowodowane unikaniem bloków reklamowych i zmienianiem kanałów. Występuje wówczas zjawisko tzw. zappingu - zmienianie kanałów telewizyjnych (jednego na drugi) w czasie emisji bloków reklamowych.3

 

Istotne jest również to, że nie wszystkie miejsca w bloku są iden­tyczne. Przed ciekawym programem bądź filmem najatrakcyjniejszym miejscem w bloku reklamowym jest ostatnie miejsce, z kolei pierwsze miejsca - w bloku emitowanym w trakcie albo po zakoń­czeniu takiego programu4. O atrakcyjności danego czasu emisji decyduje wiele czynników, m.in. koszt emisji, koszt dotarcia do 1% osób z grupy docelowej, zasięg emisji, to, co się dzieje przed blokiem re­klamowym i tuż po nim (rodzaj programów, przy których jest usytuowany analizowany blok reklamowy), przewidywana dłu­gość bloku reklamowego.5 Podstawowe godziny, w których programy cieszą się największą oglądal­nością (ang. prime time) to godziny wieczorne, między 18°° a 22°°.

Należy również zwrócić baczną uwagę na grupę docelową, gdyż planowanie kampanii inaczej będzie wyglądało w przypadku próby dotarcia do niepracujących gospodyń domowych, inaczej do nastolatków, a jeszcze inaczej, gdy chcemy dotrzeć do mężczyzn w średnim wieku6. Przy ocenie telewizyjnego media planu ważne są również takie wskaźniki jak: zasięg kampanii, zasięg efektywny, częstotliwość kontaktów z reklamą, koszty dotarcia do grupy docelowej.

 

W świetle tych danych wydaje się, że cokolwiek by mówić o pozycji starych mediów (radio, prasa) i rozwoju nowych (internet), przynajmniej pierwsza dekada XXI wieku nadal będzie dekadą telewizji.

 

Podobne prace

Do góry