Ocena brak

Wady oświadczenia woli w prawie cywilnym

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

Wady oświadczenia woli zapisane są w KC w art.82- 88. Te artykuły wskazują na 5wad oświadczenia woli:

  1. Brak świadomości lub swobody (art. 82 KC) – wada ta polega na nieważności oświadczenia woli (zaburzenia i choroby psychiczne, upojenie alkoholowe..)

  2. Pozorność (art. 83 KC)– sytuacja może mieć dwa znaczenia:- jako oświadczenia woli w formie nie na serio („imprezowe”)- stworzenie sytuacji polegającej na ukryciu faktu i w związku z tym wywołanie pozornego wrażenia

  3. Błąd (art. 84 KC) – jest to wzięcie czegoś co nie jest prawdziwe lub wzięcie czegoś nieprawdziwego za prawdziwe. - błąd istotny polega na tym, że on pozwala w sposób jednoznaczny domniemywać, że strona by umowy nie zawarła znając prawo- błąd świadomy- błąd nieświadomy

  4. Podstęp (art. 86 KC)- jest to świadome wywołanie (podstępne) wywołanie błędu. Mówiąc o podstępie należy powiedzieć, że jeżeli istnieje błąd który można łatwo wykryć (kupno samochodu z 3 kołami), błąd taki nie skutkuje. Podstęp dokonany przez osobę trzecią skutkuje wówczas gdy dokonany jest za wiedzą strony umowy. Stosunek do reklamy jest taki, który da się zobaczyć w chwili odbioru, oglądając reklamę adresat powinien wiedzieć co ogląda, czyli po co jest reklama i jaki jest jej cel. Przy stratach poniesionych na skutek podjęcia czynności wynikającej z reklamy nie można mówić o podstępnie reklamodawcy.

  5. Groźba (art.87 KC) – jest to bezprawne wymuszenie zachowania na skutek zagrożenia życia, niepokoju o życie strony umowy lub jej bliskich. Jeżeli umowa jest zawarta w sytuacji groźby dokonanej przez osobę trzecią bez wiedzy strony, to ona również skutkuje jako wada. Przedawnienie w przypadku groźby liczy się od momentu ustania stania stanu groźby.

Podobne prace

Do góry