Ocena brak

Wady dzienników

Autor /Kim Dodano /11.04.2011

 

  • Dzienniki często charakteryzuje stosunkowo niska jakość dru­ku. Nawet, jeśli możliwe jest wyemitowanie reklamy w pełnym kolorze, to nie jesteśmy w stanie uzyskać wysokiej jakości obrazu, ponieważ zarówno rozdzielczość, jak i jakość papieru są dość niskie.

  • Dzienniki często mają bardzo dużą objętość, są podzielone na różne działy i rubryki, zawierają wiele dodatków tematycz­nych. Uważne przejrzenie całego wydania wymaga wiele czasu i uwagi, dlatego powszechna jest praktyka czytania jedynie wybranych części gazet. W związku z tym istnieje poważne ryzyko, że nasza reklama nie zostanie zauważona. Zauważal­ność reklamy jest zwykle niższa od poziomu czytelnictwa podawanego w badaniach prasy.

  • W dziennikach często jest zamieszczana duża liczba reklam i dlatego może się zmniejszać ich zauważalność.

  • Reklamy są zazwyczaj skupione na konkretnych stronach ogło­szeniowych (mogą być pomijane przez czytelników).

  • Reklamy muszą być przeczytane, nie docierają do odbiorców w sposób mimowolny (jak w przypadku chociażby reklamy radiowej czy telewizyjnej).

  • Koszty zamieszczenia reklamy, zwłaszcza w dziennikach ogólnopolskich, mogą być wysokie1.

1 Adam Czarnecki, Rafał Korsak, op.cit., s. 55-56

Podobne prace

Do góry