Ocena brak

WĄCHOCK

Autor /Platon Dodano /20.04.2012

Wieś nad Kamienną w woj. kieleckim; ok. 1179 biskup krakowski Gedko zakłada opactwo cystersów, filię burgundzkiego konwentu w Morimond; klasztor rozwinął tu górnictwo i hutnictwo żelaza w XVI w.; wieś przyklasztorna miała prawa miejskie w 1454-1869. W 1863 Wąchock był kwaterą Mariana Langiewicza, a mieszkańcy uczestniczyli w powstaniu.

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego z kościołem. Słynny kościół cystersów z 1. poł. XIII w. wzorowany na wł. architekturze cysterskiej, z poziomo ułożonych pasów czerwonawego i szarego piaskowca; trójnawowa bazylika z transeptem i kaplicami bliźnimi przy prezbiterium, jeden z najcenniejszych w Polsce zabytków architektury romańskiej. Przebud. ok. 1260 i w XVII w.

Okna romańskie. Bogate wyposażenie wnętrza, gł. barok i rokoko, XVII-XVIII w. Klasztor z 1. poł. XIII, XVI w. i 1643 z kamienia ciosowego; romański kapitularz z XIII w. z pierwotnym sklepieniem i rzeźbionymi kapitelami oraz wczesnogotycki refektarz z XIII w. i krużganki z XVII w.

Podobne prace

Do góry