Ocena brak

Wachlarzoskrzydłe

Autor /Ariel Dodano /31.01.2012

Wygląd: długość 0,1-0,7 cm. Samiec uskrzydlony, przednie skrzydła uwste-cznione do małych, buławkowatych prze-zmianek, tylne dobrze rozwinięte. W spoczynku są wachlarzowato złożone. Na świecie żyje kilkaset (w Europie kilkadziesiąt) gatunków tych owadów.

Rząd ten dzieli się na dwa podrzędy: Mengenillidia, pasożytujące w rybikach, o samicach wolno żyjących, i znacznie liczniejsze pleszczykowce (Stylopidia), pasożytujące głównie w żądłówkach i piewikach, których bezskrzydłe samice są właściwie neotenicznymi, czyli zdolnymi do rozrodu larwami III stadium i nigdy nie opuszczają swego żywiciela.

Owady zaatakowane przez wachlarzoskrzydłe noszą nazwę stylopizowanych. Wachlarzoskrzydłe przechodzą przeobrażenie całkowite, od jaja poprzez larwę, poczwarkę, aż do owada dorosłego (za wyjątkiem samic pleszczykowców).

Środowisko: łąki, pola, ogrody, zarośla.  

Występowanie: cały świat, w środkowej Europie tylko pleszczykowce.

Liczebność: pospolite i liczne, lecz ze względu na niewielkie rozmiary i krótki czas życia samców, a także pozostawanie samic w żywicielach, zwykle przeoczane.

Rozród: samce są aktywne w godzinach wieczornych. Odszukują samice, zapładniają je i wkrótce giną. Żyją więc tylko kilka godzin. Samica rodzi 1000, a nawet więcej żywych larw, które opuszczają dotychczasowego żywiciela i czekają na nowego. Jeśli jest nim pszczoła, przyczepiają się do niej i pozwalają zanieść się do gniazda, gdzie wwiercają się w larwy.

Podobnie atakują inne owady. Po 4 linieniach larwa samca przepoczwarcza się, a larwa samicy pozostaje w III stadium i nie opuszcza przeobrażonego już w dorosłego owada żywiciela, lecz wysuwa koniec workowatego ciała pomiędzy pierścieniami jego odwłoka i wówczas staje się widoczna.

Podobne prace

Do góry